SM 21 – Ciklama cvetovi – 1700,00 rsd/kg + dekoracija 1000,00 rsd